Podmínky zapůjčení lyžařského vybavení

 1. Lyžařská, běžecká nebo snowboardová výzbroj bude zapůjčena pouze po předložení platného občanského průkazu a ponechání peněžní jistiny dle vypůjčených věcí.
  Jistina je vratná.
 2. Zákazník je povinen vrátit vypůjčenou výzbroj v původním stavu. V případě poškození výzbroje úmyslně nebo z nedbalosti, je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu.
 3. Vypůjčený materiál není pojištěn!
  V případě ztráty, odcizení či úplného zničení uhradí zákazník plnou hodnotu zapůjčených věcí dle ceníku. Půjčovna vystaví zákazníkovi na požádání potvrzení o uhrazení této částky pro potřeby zákazníkovy pojišťovny.
 4. Lyže, běžky a snowboardy jsou určeny pouze k jízdě na sjezdovkách a běžeckých tratích k tomu určených. Používat je na cestách a chodnících s posypem je přísně zakázáno. Zákazník je plně zodpovědný za následné poškození vypůjčeného materiálu.
 5. Půjčovné bude vyměřeno dle uvedeného ceníku.
 6. V případě překročení půjčovní doby bude zákazníkovi účtován každý další den dle sazby půjčovny.
 7. Půjčovné se vrací pouze v případě zranění.
 8. Vypůjčený materiál si zákazník půjčuje na vlastní nebezpečí. Seřízení a nastavení bezpečnostního vázání je provedeno dle informací poskytnutých zákazníkem.
 9. Veškeré seřízení a nastavení bezpečnostního vázání provádíme dle normy DIN/ISO 11088 profesionálně a zdarma.

© 2022 Cyklo-Ski Open

Administrace